« Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ INTERNATIONAL ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES | Main | Ρωσική και Αρμενική Λαογραφία: Παράδοση και Νεωτερικότητα (19ος – αρχές 21ου αιώνα) - ΣΥΝΟΨΗ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ »