« ΙΔΡΥΣΗ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ» ΣΤΟ ΔΠΘ | Main | 5ο Πανελλήνιο συνέδριο «Δημοτικό Τραγούδι και Ιστορία», Καρδίτσα 23-25 Οκτωβρίου 2015 - Συμπεράσματα »