« 5ο Πανελλήνιο συνέδριο «Δημοτικό Τραγούδι και Ιστορία», Καρδίτσα 23-25 Οκτωβρίου 2015 - Συμπεράσματα | Main | Μ. Γ. Βαρβούνης: Ο Γεώργιος Α. Μέγας (1893-1976) και η επιστημονική οργάνωση των ελληνικών λαογραφικών σπουδών, εκδ. Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2016 »