« Μ. Γ. Βαρβούνης: Ο Γεώργιος Α. Μέγας (1893-1976) και η επιστημονική οργάνωση των ελληνικών λαογραφικών σπουδών, εκδ. Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2016 | Main | Ευάγγελος Αυδίκος, Η ΠΟΛΗ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2016 »