« Πολιτισμοί του Διαδικτύου | Main | Αριστείδης Ν. Δουλαβέρας, Ελληνική Λαογραφία. Μελετήματα, Εκδοτικός Οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2015, σελ. 550 »