« Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Λαογραφίας | Main | ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ "ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ" ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ANTIΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗ »