« Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο 1ος κύκλος της Ακαδημίας Λαϊκού Πολιτισμού & Τοπικής Ιστορίας με την βράβευση του καθηγητή Εμμανουήλ Βαρβούνη | Main | Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΝ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ ΕΚΛΕΧΘΗΚΕ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ EUROPEAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ) »