« ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ | Main | Αριστείδης Ν. Δουλαβέρας (Εισαγωγή - Επιμέλεια), ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ »