« Ο Μ. Γ. Μερακλής Επίτιμος Διδάκτωρ και του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δ. Π. Θράκης | Main | Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΗΝΑΣ ΑΛ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (15 Μαΐου 2019) »

15/05/2019