« ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ | Main | Άρθρο στην εφημερίδα «Βήμα της Κυριακής» με υλικό από το Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο του ΕΚΠΑ »