« Βράβευση του Επίτ. Καθ. του ΕΚΠΑ και Αντιπροέδρου της ΕΛΕ, Β. Πούχνερ, με το Βραβείο Ανθρωπισμού, από τον Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου | Main | ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ »