« Βάλτερ Πούχνερ: Μιχαήλ Γ. Μερακλής, Εκατό ψήγματα. Σκέψεις – Διαπιστώσεις – Προβληματισμοί | Main | Τιμητική εκδήλωση για τον πρόεδρο της ΕΛΕ Μιχαήλ Γ. Μερακλή από την Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων »