« ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» ΟΙ ΜΗΝΑΣ ΑΛ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ | Main | Ο ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μ.Γ. ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΕΞΕΛΕΓΗ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ »