« ΔΠΘ - Ημερίδα Προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας | Main | Γενική Συνέλευση και Εκλογές Δ.Σ »